Electrolux Professional Årsredovisning för 2020 är publicerad

Electrolux Professional Årsredovsning för 2020 har nu publicerats på vår hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate.

Årsredovisning 2020, inklusive Hållbarhetsrapport 2020, kan laddas ner här, och finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

“2020 var tänkt att bli året då vi skulle fokusera på att utvecklas och växa som företag efter separationsprocessen från Electrolux under 2019 och noteringen på Nasdaq Stockholm i mars. Istället ägde noteringen rum vid en exceptionell tidpunkt, då den globala coronapandemin drabbade alla delar av samhället. Särskilt hårt drabbades hotell- och restaurangnäringen, där vi har många kunder. Detta  tvingade oss att helt ställa om vårt fokus på kort sikt. Vi är stolta över att ha kunnat visa motståndskraft under pandemin, och tack vare våra medarbetares engagemang och flexibilitet samt de kostnadsbesparande åtgärder som har genomförts har vi lagt grunden för vår framtid”, sade Alberto Zanata, VD och Koncernchef.

 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional Årsredovisning för 2020 är publicerad 2021-03-31T06:00:00+00:00 Electrolux Professional