Electrolux Professional AB (publ) noterat för handel på Nasdaq Stockholm

Noteringen av Electrolux Professional sker som ett resultat av att den extra bolagsstämman i AB Electrolux (publ) den 21 februari 2020 beslutade att dela ut samtliga aktier i Electrolux Professional till AB Electrolux aktieägare.

”Jag är mycket nöjd med att dagen för Electrolux Professionals börsnotering har kommit. Även om vi upplever utmanande tider med den globala spridningen av coronaviruset, är det med stor energi och entusiasm som vi påbörjar den spännande resan med att utveckla Electrolux Professional som ett självständigt bolag. Vi har innovativa produkter och ett världsomspännande servicenätverk som gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag”, säger Alberto Zanata, VD och koncernchef för Electrolux Professional.

Electrolux Professionals noteringsprospekt, tillägg till noteringsprospektet, annan information hänförlig till avknoppningen samt presentationer och en webcast från bolagets första investerardag finns tillgängliga på www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/.

Electrolux Professional har två segment – Food & Beverage (F&B) och Laundry. F&B erbjuder ett brett sortiment av utrustning för professionella lösningar inom storkök och dryck. Laundry erbjuder ett brett sortiment av utrustning för professionell tvättverksamhet. Utöver sina produkterbjudanden tillhandahåller de båda segmenten eftermarknadstjänster och lösningar. Electrolux Professionals försäljning sker i cirka 110 länder och bolaget har omkring 3 600 anställda. Nettoomsättningen 2019 var cirka 9 281 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33


Om Electrolux Professional

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolux Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate.

Electrolux Professional AB (publ) noterat för handel på Nasdaq Stockholm 2020-03-23T08:30:00+00:00 Electrolux Professional