banner_reports

Delårsrapporter

Electrolux Professionals första delårsrapport som ett fristående bolag kommer publicerades den 6 maj 2020. För historisk finansiell information, hänvisas till AB Electrolux webbsida eller noteringsprospektet.

 

Rapport Presentation Finansiell data Webcast
Delårsrapport Kv1 2020 Pdf Pdf Excel Link
Delårsrapport Kv2 2020 Pdf Pdf Excel Link
Delårsrapport Kv3 2020 Pdf Pdf Excel Link
Bokslutskommuniké Q4 2020 Pdf Pdf Excel Link
Delårsrapporter 2020-01-30T14:40:15+00:00 Electrolux Professional