banner_reports

Delårsrapporter

Rapport Presentation Finansiell data Webcast Transcripts
Delårsrapport Kv2 2023 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv1 2023 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv4 2022 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv3 2022 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv2 2022 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv1 2022 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Bokslutkommuniké Kv4 2021 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv3 2021 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv2 2021 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv1 2021 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Bokslutskommuniké Kv4 2020 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv3 2020 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv2 2020 Pdf Pdf Excel Link Pdf
Delårsrapport Kv1 2020 Pdf Pdf Excel Link Pdf

Electrolux Professionals första delårsrapport som ett fristående bolag publicerades den 6 maj 2020. Årlig historisk finansiell information för 2017 – 2019 och kvartalsvis finansiell information från 2019 finns tillgänglig i den finansiella datafilen ovan. För finansiell data före 2017 hänvisas till AB Electrolux webbsida.

Delårsrapporter 2020-01-30T14:40:15+00:00 Electrolux Professional