Avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A

Enligt tidigare meddelande har Electrolux Professional ansökt om avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu beslutat att avnotera A-aktierna. Sista dag för handel i A-aktien är den 4 september 2020. Beslutet om avnotering gäller endast A-aktierna och kommer inte att ha någon påverkan på bolagets B-aktier.

Innehavare av Electrolux Professionals A-aktier har möjlighet att, såväl före som efter sista dag för handel, begära omvandling (konvertering) av A-aktier till B-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. För ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas hänvisas till Electrolux Professionals hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/conversion-of-shares.

De innehav av A-aktier som inte omvandlas till B-aktier kommer efter den 4 september 2020 att utgöra onoterade innehav.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A 2020-08-20T16:00:00+00:00 Electrolux Professional