Bolagsstämma för Electrolux Professional ägde rum i Stockholm den 28 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har genomfördes årsstämmans utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

I denna film presenterar VD Alberto Zanata en summering av 2020 för aktieägarna i Electrolux Professional.

Årsstämma 2021 2020-10-27T14:33:20+00:00 Electrolux Professional