banner_share

Största aktieägare

Tabellen nedan visar ägare i Electrolux Professional som har ett direkt eller indirekt innehav den 30 november 2021. Per den dagen hade Electrolux Professional AB  48 357 aktieägare.

 

Innehavare/förvaltare Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Aktier, % Röster, %
Investor 6 420 771 52 520 883 58 941 654 20,5 32,4
Swedbank Robur fonder 31 280 461 31 280 461 10,9 8,7
Alecta Pensionsförsäkring 453 900 22 025 098 22 478 998 7,8 7,4
Handelsbanken 18 609 781 18 609 781 6,5 5,2
ODIN Fonder 11 950 919 11 950 919 4,2 3,3
Nordea 11 414 868 11 414 868 4,0 3,2
Andra AP-fonden 11 175 502 11 175 502 3,9 3,1
C WorldWide Asset Management 7 500 000 7 500 000 2,6 2,2
Vanguard 7 267 117 7 267 117 2,5 2,0
JP Morgan Asset Management 6 553 439 6 553 439 2,3 1,8
Norges Bank 5 334 670 5 334 670 1,9 1,5
AMF Försäkring och Fonder 1 000 000 4 153 377 5 153 377 1,8 3,9
Första AP-fonden  – 4 713 232 4 713 232 1,6 1,3
Investering & Trygghed A/S 4 299 133 4 299 133 1,5 1,2
Blackrock 3 707 026 3 707 026 1,3 1,0
De 15 största aktieägarna 7 874 671 202 505 506 210 380 177 73,2 78,2
Övriga aktieägare 173 947 76 843 326 77 017 273 26,8 21,8
Totalt 8 048 618 279 348 832 287 397 450 100 100

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Aktieägare 2020-02-10T08:07:13+00:00 Electrolux Professional