banner_share

Största aktieägare

Tabellen nedan visar ägare i Electrolux Professional som har ett direkt eller indirekt innehav den 31 mars 2021. Per den dagen hade Electrolux Professional AB  49 370 aktieägare.

 

Innehavare/förvaltare Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Aktier, % Röster, %
Investor 6 420 771 52 520 883 58 941 654 20,5 32,4
Swedbank Robur fonder 34 081 426 34 081 426 11,9 9,5
Alecta Pensionsförsäkring 453 900 22 025 098 22 478 998 7,8 7,4
Handelsbanken 14 718 020 14 718 020 5,1 4,1
AMF Försäkring och Fonder 1 000 000 12 471 381 13 471 381 4,7 6,2
Andra AP-fonden 11 656 858 11 656 858 4,1 3,2
C WorldWide Asset Management 7 300 000 7 300 000 2,5 2,0
Nordea fonder 5 934 529  5 934 529 2,1 1,6
Vanguard 5 861 582 5 861 582 2,0 1,6
JP Morgan Asset Management 5 642 578 5 642 578 2,0 1,6
Norges Bank 5 106 513 5 106 513 1,8 1,4
Första AP-fonden 4 713 232 4 713 232 1,6 1,3
Cliens fonder  – 3 700 000 3 700 000 1,3 1,0
Black Rock 3 318 966 3 318 966 1,2 0,9
Investering & Trygghed A/S 3 100 000 3 100 000 1,1 0,9
De 15 största aktieägarna 7 874 671 192 151 066 200 025 737 69,6 75,3
Övriga aktieägare 177 083 87 194 630 87 371  713 30,4 24,7
Totalt 8 051 754 279 345 696 287 397 450 100 100

 

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Aktieägare 2020-02-10T08:07:13+00:00 Electrolux Professional